Visie

Dagelijks worden we voor veranderingen en daarmee keuzes geplaatst. We kunnen deze ontkennen, negeren of ons laten raken en er voor gaan.

Veranderen is als het uitzetten van een koers in de toekomst, waarbij we niet alle stappen en fasen 100% bewust kunnen inschatten. Laat staan ze van a tot z plannen.

Veranderen is een subtiel leerproces. De route van veranderen loopt echt door het hart. Emoties beïnvloeden ons denken. Emoties, belangen en patronen spelen soms onderweg verstoppertje met elkaar. Dat maakt ook de dynamiek! Pas als er emotioneel een grens is bereikt, wordt de keuze tot het werkelijk willen veranderen gemaakt.

Gedurende het veranderingstraject zetten we mijlpalen uit. Eenmaal een mijlpaal bereikt, kijken mensen soms verbaasd terug op hoé zij voor de verandering waren of waarom zij daar nu als een berg tegen op keken. Beren op de weg, kunnen we immers ook zelf verwijderen. Soms is het allemaal heel eenvoudig, als we maar weten hoe.

Wat kan Firm Talk voor u precies betekenen?

De cijfers/data van uw organisatie worden benut en toegepast. Voor Firm Talk is het de kunst om met de harde gegevens van uw organisatie inzicht te geven in het gewenste veranderingsproces. Dat maakt het praktisch en pragmatisch. Vervolgens wordt samen met de opdrachtgever een doordacht stappenplan richting het gewenste doel ontwikkeld.

Firm Talk’s visie op veranderen staat in een model: Business = Change en Change = Business. Als u een doorkijkje wilt op het model met de 2 fasen, klik dan door. Change: No Change sleept de lezer mee in een poëtische maalstroom van gedachten over veranderen.