Trainingen

 

-

Diversiteit met Luz azul trainingen / Post-master club Masters of Innovation

-

Scholingsdag voltallig personeel / Quadrant

-

Beleidsdagen, bepalen missie, visie en positionering, rapportage, MT-doorvertaling in de praktijk en het organiseren van een Scholingsdag voor het voltallige personeel, St. Quadrant Kinderopvang / Gouda

-

Beleidsfeestdag - maatwerktrainingen pedagogische beleid peuterspeelzalen en VVE, samen met Maureen van Doorn en Masé Sutterland, WOC/WES/ Den Haag

-

Master Facts & Figures / management Voor Welzijn / Den Haag

-

Alles op zijn kop / CB training / St Kop van Zuid / Rotterdam

-

Veni vidi vici / werkdruktraining / St Komkids / Schiedam

-

Tot in de kern van en met het team / MT training / St Kop van Zuid / Rotterdam

-

Spiegeltje aan de wand communicatietraining / BB Kids / Rotterdam

-

Reken maar van Yes / rekenen voor locatiemanagers St. Kop van Zuid / Rotterdam

-

Financieel Management voor managers en locatiehoofden / SKA / samen met BDW-ADVIES

-

Commerciële zaken arbo-verpleegkundigen / Koninklijke Landmacht

-

Commerciële vaardigheden voor communicatietrainers / TRO

-

Commerciële vaardigheden voor arbo-adviseurs / TRO

-

Werkbegeleiding voor adjunct-hoofden / COKL

-

Teambuilding op een zeilschip / Origin & Verkeersleiders

-

Product /markt combinaties / Bibliotheek Rotterdam

-

Sollicitatie HBO-studenten / Haagse Hogeschool

-

Arbeidsmarktgerichtheid / Vrouw en Werkwinkel trainers

-

Module Levensfasen in een outplacement cursus /
Arbeidsmarktoriëntatie voor HBO/ WO herintreders / NOW project

 

 

 

 
  omhoog ^