Projecten

 
- Picnic Island – innovatief eiland in de Rotte, 3 daags evenement
- Urban Living Room – kunstzinnig ondernemersproject
- Denktank Zwartjanstraat / Noordmolenstraat – samenwerking vastgoed-projectontwikkelaars-ondernemers
- Salon ‘d Affaires de Nord – project om loop naar het gebied Noord te verkrijgen
-

Gezonde school / lectoraat Leefstijlverandering hhs / www.gezondeschoolhhs.nl

-

Projectleiderschap Kikonia / BSO / Rotterdamse Reggio project Delfshaven

-

Bureau van Lopik, schrijfhulp Return Counseling module voor het COA.

-

WOC-WES / Den Haag, maatwerk traject WMO en verzakelijking.

-

Doorlichting potentiële overnamekandidaat SKAR met Damet BV.

-

Stichting Kinderopvang Hoogvliet
Analyse van de financiële positie en het schrijven van een onderbouwd subsidieverzoek om de WBk te overleven.

-

Stichting Kop van Zuid
Schrijven van een concreet ondernemersplan tot 2006 met positionering en een marketing concept, gevolgd door beleidsacties.

-

Rotterdamse projectgarage
Project de Peperklip vlot getrokken.

-

OR SKAR te Arnhem
Selectiecommissie nieuwe directeur.

-

WTC-office
Marktonderzoek naar de behoefte van potentiële klanten kinderopvang.

-

Ondernemersprijs van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam voor de samenwerking met Gelukkig aan de Maas inzake “Spruit”:
Spruit’s pedagogische concept rust op 3 pijlers: Echt, Werelds en Avontuur. Spruit was een Business Plan met als eerste locatie het Beurs WTC, vervolgens uitbouwen van de franchiseformule.

-

Bestuursgebied Rotterdam Centrum
Organisatie en uitvoer van 2 workshops over prijsbeleid en kengetallen voor de kinderopvang, resulterend in een advies naar de Adviesraad.

-

Reggio Emilia / Italië - 2 studiereizen.

-

Kindvak ‘98 – vakbeurs kinderopvangsector.

-

Gastspreker GGD Rotterdam / BSO
Wat kost een prijs? Over het nut van kostprijsanalyses.

-

NOW-project: in samenwerking met Ierland, 2 RBA’s en 6 Vrouw en Werkwinkels. R & D van arbeidsmarktoriëntatie cursus van 9 weken voor vrouwen met HBO / WO-opleiding.

omhoog ^