Interim

   

-

Interim regio manager, SZK/ Zoetermeer
• Tien locaties aansturen, groei- en krimp implementeren samen met MT, unithoofden en klanten.

-

Interim directeur, St. Kinderopvang Noordwijkerhout
• Fusiebegeleiding in samenwerking met BDW-advies, geslaagde fusie met B4Kids, na onderhandelingen met Catalpa, Humanitas, Skon en CSKV.
• Veranderingsmanager: verhuisproject naast de analyse van de financiële positie en het opstarten van een verzakelijkingproces.

-

Interim directeur Stichting Kinderopvang Brielle/ Westvoorne en Rozenburg
• Geslaagd fusieproces met Humanitas in samenwerking met de Transfergroep Rotterdam.
• Directeursfunctie met een financieel, strategisch marktonderzoek.

-

Interim beleidsambtenaar, Gemeente Spijkenisse
• Implementatie van de actiepunten van de beleidsnota marktwerking: subsidieplaatsenbeleid vernieuwen, screenen van de huidige aanbieder, monopolie situatie doorbreken, aanbieder omvormen tot het HKZ, nieuwe aanbieders binnenhalen, nieuw/bouwlocaties vinden en beoordelen, Verordening aanpassen etc.
• Aansturing werkgroep kinderopvang en productie van de beleidsnota kinderopvang waarin marktwerking en het doelgroepenbeleid helder is uiteengezet.