CURRICULUM VITAE

   

Anja Berkelaar

persoonlijke data

 

27 juli 1957, geboren te Norg/ Nederland

adres

 

Rechter Rottekade 407, 3032 XH Rotterdam

telecommunicatie

 

mobiele tel 06 - 532 76 450
tel/ fax 010 - 4775 315
e-mail info@firmtalk.nl
webpage www.firmtalk.nl

     

Professionele loopbaan

heden / 93

 

Firm Talk – entrepreneur (zie portfolio)

heden / 04

 

Haagse Hogeschool – docent Marketing & Commerce / Commerciële Economie

heden / 08

 

Haagse Hogeschool – Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling

     

93/87

 

Freelance trainer

93/91

 

Universiteit van Amsterdam / docent-onderzoeker
Faculteit PSCW- Organisatie & Beleid

92/87

 

Universiteit van Groningen / docent-onderzoeker
Faculteit Bedrijfskunde- Organisatie, Technologie en Informatie

91/89

 

Haagse Hogeschool / projectmanager
Sector Economie en Management- Accountancy

91/87

 

Open Universiteit / studiebegeleider / Rotterdam
Leerstofgebied Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen

86

 

FHV/BBDO te Amstelveen / trainee
Marketing en Management Communications

     

Opleiding

85

 

doctoraal Bedrijfskunde, Interfaculteit Bedrijfskunde Delft

82

 

kandidaats Psychologie, Universiteit van Leiden

78

 

HBO-onderwijsbevoegdheid, PA Thomas Morus Rotterdam

75

 

Atheneum-A, Emmauscollege Rotterdam

     

Lidmaatschappen

heden / 07

 

New Knowledge Club / Rotterdam

heden/ 98

 

Rotary – de Nieuwe Dag / Rotterdam

heden / 97

 

Maatschappij van Nijverheid en Handel / Rotterdam

     

Bestuurservaring

Heden - Assistent- Gouverneur District 1600 Rotary
  - Voorzitter Stichting Centrum voor Creatief Leren/ hoogbegaafden/ Sterksel

 

-

Alg. bestuurslid / St. Drijfzand Theaterproducties / Rotterdam

 

-

Alg. Bestuurslid Kunstweekend Charlois

 

-

Voorzitter AR Academie Marketing & Commerce

     
< 12 - Alg. bestuurslid / TINK techniek in de kinderopvang / Schiedam
  - Alg. bestuurslid / St. Drijfzand Theaterproducties / Rotterdam
  - Voorzitter “Stichting Centrum voor Creatief Leren” / Heeze-Leende / doelgroep: hoogbegaafden

 

-

Geert Groote School, Vrije School Amsterdam, secretaris van het bestuur

 

-

Penningmeester LinC / Jongerenwerk Capelle

 

-

Raad van Toezicht / St. Kinderopvang Velsen

 

-

Penningmeester Buurtvereniging Graaf Florisstraat

 

-

Kascommissie VIB-EUR

 

-

Voorzitter Rotary Nieuwe Dag Rotterdam

 

-

Lid Stichtingsbestuur ROC Leiden [RvT]

 

-

Bestuur Alumnicongres 30 jaar Faculteit Bedrijfskunde

 

-

Mentor mini-onderneming Kunstacademie

 

-

Penningmeester Landelijke Patiëntenvereniging Cara

 

-

Adviseur mini-onderneming Grafisch Lyceum Rotterdam

 

-

Bestuurslid EWMD / Nederland

 

-

European Women’s Management Development Network

 

-

European Women’s Lobby – vertegenwoordiging EWMD

 

-

voorzitter bestuur EWMD/Nederland

 

-

Bestuurslid EWMD / Internationaal

 

-

Bestuurslid diverse universitaire werkgroepen

omhoog ^

-

Bestuurslid Alumni Vereniging Inter/faculteit Bedrijfskunde