Change = Business

Een gevoel hebben ….. dat……….
- We zitten te navelstaren en besluiten uitstellen?
- De ‘zachte heelmeester’ en de ‘nieuwe kleren van de keizer’ niet functioneren
- De omgeving de bepalende factor is en we bedreigingen alleen maar afweren
- We zitten te rekken, maar de noodzaak tot veranderen alleen maar toeneemt
- De concurrentie ons iedere keer weer te slim af is
- We zwak en zwakker worden en we dat ergens diep in het hart wel weten

Maar ook dat….
- Eigenlijk weten dat geloven tegen beter weten in, niet werkt
- We door een schokkende gebeurtenis met onze neus op de feiten worden gedrukt
- We bereid zijn om het verdriet en de pijn toe te laten, we gaan het rouwproces aan
- De feiten spreken, de pijngrens bereikt is en we actief kunnen gaan handelen
- Het organisatiebelang voorop komt te staan, we moéten veranderen en wel nú
- Er ruimte voor niet-populaire maatregelen is om de organisatie gezond te maken
- We de emotionele ombuiging aanvaarden, leren los te laten en helder te worden
- We vitaliseren en door de weerstanden heen gaan, kleine successen boekend

Leren in de “Change=Business” fase is om:
- De contouren van de puzzel te zien en een nieuwe puzzel gaan leggen
- Te beseffen dat ná de bereikte pijngrens, ontwikkeling heel snel kan gaan
- Een koers uit te zetten, te houden en uit het woelige vaarwater te komen
- Bij te sturen en weer grip op de omgeving te krijgen
- Blij te zijn met de nieuwe impuls aan de Product Levens Cyclus

Business=Change >