Advies

 

- St. Vlietkinderen, marketingbeleid Vlietklanten
-

KomKids bv, traject personele inzet door locatiemanagers

-

Max Kinderopvang, Business Plan met 6 scenario's voor de banken.

-

FNV, onderzoek naar de "inruilwaarde van vrouwen" in 
organisaties, op basis van interviews bepalen OR-strategie en 
schrijven artikel.

-

Kinderopvang-instelling, vertrouwelijke kritische analyse 
jaarrekeningen en due diligence rapport.

-

St. Vlietkinderen / Voorburg, kantoororganisatieproject en 
berekeningen caseload.

-

Max Kinderopvang / Rotterdam, ondernemersplan en bepalen merkwaarde.

-

WOC/WES, Welzijnssector Den Haag, organisatiedoorlichting in het kader van de ophanden zijnde fusie: producten, diensten en personele vergelijkingen. Bepalen strategie, kostprijs etc.

-

St. KomKids / Schiedam, Organisatiestructuur en functionele fte-toekenning.

-

St. Kom / Monster, Positioneringplan en SWOT analyse.

-

Intern vertrouwelijk onderzoek bij een kinderdagverblijf inzake potentiële mishandeling kinderen.

-

SKAR workshop strategisch groeien
Advies-begeleiding van strategisch markt- organisatie- en financieel onderzoek van diverse directeuren kinderopvang.

-

Stichting Honki Ponk / Schiedam, Kengetallenberekening.

-

Stichting Welzijn Westerpark /Amsterdam, Managementaansturing en begeleiding van een locatiehoofd.

-

Grandia bouwkundig adviesbureau b.v. / WTC-Rotterdam, Business development plannen

-

Raster Welzijnsgroep / in samenwerking met de Verzoening / Rosetta Klein
• Organisatieverandering van decentraal naar centraal plannen.
• Quick Scan naar de voor- en nadelen van Centraal Plannen.

-

St. Kinderdagverblijven Kop van Zuid / financiële analyse algehele organisatie doorvertalen naar hanteerbare instrumenten op het niveau van de locatiehoofden.

-

Bedrijfschap Frisdranken & Waters en de Productschappen Wijn en voor Gedistilleerde Dranken
• Quick scan stand van zaken ARBO.
• Praktisch onderzoek naar werkdrukte in de groothandel / industrie.

-

Fusie twee Amstelveense Stichtingen peuterspeelzalen
Begeleiding oriëntatie- en inventarisatiefase in samenwerking met de Bundeling / JoCaris bv.

-

Stichting Rescue / Rotterdam
Marktonderzoek naar het krachtenveld in de kinderopvang inzake het thema “veiligheid, gezondheid en hygiëne”.

-

Stichting Bimbola
Marktonderzoek potentiële vraag op de Kop van Zuid en positionering.

-

Gemeente Vlaardingen, marktonderzoek en capaciteitsplanning.
Marktonderzoek & een sociaal geografisch beeld van de wijken leidend naar strategisch beleid en capaciteitsplanning.

-

Stichting Kinderopvang Arnhem & regio
Quick scan inzake verzakelijking en opsporing van de oorzaken van financiële en organisatorische moeilijkheden in samenwerking met de TRO.

-

Stichting Welzijn Westerpark / Amsterdam
Schrijven van een bedrijfplan voor de productgroep kinderopvang en een strategische notitie inzake de potentiële groei in samenwerking met de TRO.

-

Deelgemeente Rotterdam Noord
Diverse kostprijsanalyses en een beleidspaper over de financiële consequenties van diverse beleidsopties.

-

Bestuur van twee Stichtingen Rotterdam-Kralingen/Crooswijk
Kostprijsanalyse, time-management onderzoek directie en marktonderzoek naar de tevredenheid van klanten, prospects en exit-klanten.

-

Portefeuillehouder Welzijn Deelgemeente Feijenoord
Marktverkenning vraag en aanbod kinderopvang, algemeen behoefte-onderzoek in de wijk en prijsbeleidontwikkeling van de peuterspeelzalen.

-

OR Maasstad – contra-expertise onderzoek bij een fusie.

-

Adviesraad en bestuursdienst Rotterdam Centrum
Marktverkenning naar de vraag en het aanbod van kinderopvang in Rotterdam Centrum.t.b.v. investeringsbeslissingen.

-

Stichting Spits/ Delfshaven
SWOT-analyses van de wijk met het personeel van 2 kinderdagverblijven.

-

Slot Loevestein / Poederoijen, Opzet marketing/publieksonderzoek mbv het Musissysteem.

-

Haeghe Groep en dr Schroeder van der Kolk Stichting / Den Haag, Opzet arbeidsadviescentrum.

-

Dienstenbureau Groothandel / Amersfoort, Commerciële haalbaarheid van de activiteiten van een stichting.

-

dr Schroeder van der Kolk Stichting / Den Haag, Ondernemingsproject dierenhotel.

-

EWMD Internationaal, Haalbaarheidstudie naar de opzet van een internationaal informatiecentrum.

-

Car projektmeubelen / Katwijk, Analyse van klantenbesluitvormingsprocessen; 26 bedrijfscases.

 


omhoog
^